Στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση βρίσκεται η προκήρυξη 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας συνολικά 588 μόνιμων θέσεων για τη στελέχωση των καταστημάτων κράτησης του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόκειται μάλιστα για προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, ο αριθμός των θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης είναι 24, ενώ οι ειδικότητες που ζητούνται μέσω της προκήρυξης είναι: γιατροί ειδικότητας παθολογίας, ψυχίατροι, επαγγελματίες κοινωνικής εργασίας, σωφρονιστικοί ενηλίκων και ψυχολόγοι.
Επτά είναι οι θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που προκηρύσσονται και πιο συγκεκριμένα αφορούν προσωπικό Υγείας και Πρόνοιας, με ειδικότητα κοινωνικής εργασίας και νοσηλευτικής.
Οι περισσότερες, πάντως, θέσεις – 557 στον αριθμό – αφορούν υποψήφιους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες, μάλιστα, που ζητούνται είναι προσωπικό εξωτερικής φρούρησης και φύλακες. Σημειώνεται πως από το σύνολο των θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι 236 θα καλυφθούν από υποψήφιους της ειδικής κατηγορίας, δηλαδή πολύτεκνους ή τέκνα πολυτέκνων, τρίτεκνους ή τέκνα τριτέκνων, παλιννοστούντες πόντιους ομογενείς, άτομα με αναπηρία 50% και άνω, άτομα που έχουν τέκνο, αδερφό ή σύζυγο, καθώς και τέκνα ατόμων με αναπηρία άνω του 67%, έλληνες υπήκοους που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.  
Οι προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν καταστήματα κράτησης στους Νομούς Αττικής, Αργολίδας, Αχαΐας, Γρεβενών, Εύβοιας, Κέρκυρας, Λάρισας, Λασιθίου, Ροδόπης, Φωκίδας, Χανίων, Αρκαδίας, Βοιωτίας, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Κορινθίας, Μαγνησίας, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Χαλκιδικής, Χίου, αλλά και στο νησί της Κω.  Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις απαιτούνται συγκεκριμένα προσόντα, όπως είναι οι τίτλοι σπουδών ανάλογα με την ειδικότητα για την οποία οι υποψήφιοι θα υποβάλουν αίτηση. Ετσι, για τις ιατρικές ειδικότητες απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής σχολής, ενώ για την ειδικότητα της κοινωνικής εργασίας οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας.
Πάντως, για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία θα πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαφορετικά δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Ετσι, για παράδειγμα, για ορισμένες θέσεις είναι απαραίτητη η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών Διαδικτύου.
Παράλληλα, για τις ιατρικές ειδικότητες χρειάζεται άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, ενώ για τις θέσεις των νοσηλευτών απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή – νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος νοσηλευτή –  νοσηλεύτριας. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων για την προκήρυξη 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ.