Εξοικονόμηση κατά 19,5% (190 εκατ. ευρώ) των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού προκύπτει από την πλήρη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Αυτό ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης τονίζοντας ότι η εξοικονόμηση ήταν στο 9,5% (46 εκατ.) το 2016 και 8,4% (25 εκατ.) το 2015. Μέχρι το τέλος Απριλίου στο σύστημα είχαν δημοσιευτεί 17.218 ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί (συνολικής αξίας άνω των 8,9 δισ. ευρώ), 51.360 υποβληθείσες ηλεκτρονικές προσφορές ενώ ήταν εγγεγραμμένοι 15.548 οικονομικοί φορείς, 10,3% περισσότεροι σε σχέση με το 2016.