Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων για την Προκήρυξη 4Κ/2018 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 103 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε επτά φορείς του Δημοσίου. Πρόκειται για την Ανώνυμη Εταιρεία Υδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – ΕΥΔΑΠ ΑΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), την Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – ΑΕΔΙΚ (υπουργείο Οικονομικών), το Ελεγκτικό Συνέδριο (υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ, το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας και τον Οίκο του Ναύτου (υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής). Σημειώνεται πως οι θέσεις μπορούν να καλυφθούν από υποψήφιους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικότητες, οι οποίες ζητούνται μέσω της προκήρυξης είναι αποθηκάριοι, βοηθητικό προσωπικό, επιμελητές (κλητήρες), εργάτες, προσωπικό καθαριότητας, εργάτες γενικών καθηκόντων, φύλακες.
Οι περισσότερες θέσεις – συνολικά 91 – προκηρύσσονται για την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και αφορούν τις εξής ειδικότητες: εργάτες, φύλακες και αποθηκάριους. Αντίστοιχα, στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου αναμένεται να προσληφθούν δύο άτομα βοηθητικό προσωπικό. Στο Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας θα προσληφθεί ένας υπάλληλος καθαριότητας ενώ στον Οίκο Ναύτου δύο επιμελητές (κλητήρες). Στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για την φύλαξη του κτιρίου που στεγάζεται το κεντρικό κατάστημα, προκηρύσσεται μία θέση φύλακα ενώ δύο άτομα προσωπικό καθαριότητας αναμένεται να προσληφθούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Τέλος, στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου προκηρύσσονται τέσσερις θέσεις για εργάτες γενικών καθηκόντων.
Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω του www.asep.gr και η ημερομηνία λήξης υποβολής τους είναι η Τρίτη 15 Μαΐου και ώρα 14:00. Υπενθυμίζεται, πως η συμμετοχή ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και τη 18η Μαΐου 2018, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2018, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510.
Οι ενδιαφερόμενοι σε περίπτωση που χρειάζονται διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη καθώς και με τη συμμετοχή σε αυτή (είτε αφορούν τα δικαιολογητικά είτε τίτλους σπουδών κ.λπ.) μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (213-1319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr