Εκπτωτος οριστικά κηρύχθηκε με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ο τοποτηρητής Μουφτείας Διδυμοτείχου, ο οποίος είχε παυθεί μετά την αμετάκλητη καταδίκη του για απλή συνέργεια σε απάτη εις βάρος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης δεν μπορεί να ορίζονται, ως τοποτηρητής Μουφτείας η ως μουφτής, πρόσωπα με ποινικές καταδίκες και για τον πρόσθετο λόγο ότι «δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ηθική υπόσταση και το απαιτούμενο κύρος και δεν μπορούν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό τους».