Την πρώτη επιτυχημένη έξοδό της σε ξένες αγορές έκανε η ΔΕΗ ανακοινώνοντας την εξαγορά έναντι 4,8 εκατ. ευρώ της εταιρείας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας EDS στη γειτονική FYROM. Ο όμιλος EDS αποτελεί μία δυναμικά ανερχόμενη εταιρεία στον τομέα της εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στη FYROM. Ιδρύθηκε το 2012 και έχει θυγατρικές στη Σερβία, τη Σλοβακία και το Κόσοβο. Είναι μέλος του Ουγγρικού Χρηματιστηρίου Ηλεκτρικής Ενέργειας (HUPX) και διαθέτει άδειες εμπορίας (trading) ηλεκτρικής ενέργειας στη Σερβία, στο Κόσοβο, στην Κροατία, στη Βουλγαρία και στην Ουγγαρία. Το χαρτοφυλάκιο των πελατών της περιλαμβάνει το 40% των εταιρειών με περισσότερους από 50 υπαλλήλους, για τις οποίες διαθέτει ισχύ συνολικά 320 MW.