Εθελοντές που θα εργαστούν σε περιβαλλοντικό πρόγραμμα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αναζητά η οργάνωση Καλλιστώ. Το πρόγραμμα ονομάζεται «Συνυπάρχουμε» και έχει ως σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και ειδικών ομάδων, όπως αγροτών, κτηνοτρόφων, γύρω από το πανευρωπαϊκό φαινόμενο της «επιστροφής των μεγάλων σαρκοφάγων». Οι εθελοντές θα καταρτιστούν από εξειδικευμένο προσωπικό, θα ασφαλιστούν έναντι κινδύνων στην ύπαιθρο, θα εξοπλιστούν με τα κατάλληλα επικοινωνιακά υλικά και εργαλεία και θα μεταβούν στις περιοχές δραστηριοποίησής τους. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν τέσσερα διήμερα από τις 26 Μαΐου έως τις 26 Αυγούστου και οι εθελοντές θα αναλάβουν το κόστος της διατροφής τους. Το κόστος των μετακινήσεων και της διαμονής θα καλυφθεί από την περιβαλλοντική οργάνωση.