Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας 65%, όφελος 3,8 εκατομμύρια ευρώ και λιγότερους ρύπους θα είναι το όφελος από την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της Αθήνας με λάμπες LED, μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Η πρόταση αυτή, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναμένεται να κατατεθεί προς αξιολόγηση και έγκριση από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή.

Η αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού αφορά στο σύνολο του δικτύου και θα προσαρμοστούν ή θα αντικατασταθούν 45.666 φωτιστικά παλαιάς τεχνολογίας. Με το νέο δίκτυο η εξοικονόμηση πόρων θα είναι της τάξης των 3,8 εκ. ευρώ ετησίως, από τα περίπου 7 εκ. ευρώ που πληρώνει ετησίως ο δήμος Αθηναίων σε τιμολόγια οδοφωτισμού. Επιπλέον, ο δήμος Αθηναίων, πετυχαίνει τη ραγδαία μείωση του ετήσιου κόστους συντήρησης, λόγω της προτεινόμενης τεχνολογίας της οποίας η διάρκεια ζωής φτάνει τα 20 έτη, τη μείωση βλαβών και χρόνου αποκατάστασης, τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου CO2 κατά 23.900 τόνους ετησίως, την εξάλειψη του υδραργύρου από την υφιστάμενη βάση των φωτιστικών του δήμου Αθηναίων (αυτή τη στιγμή ο δήμος Αθηναίων κατά 23% χρησιμοποιεί λαμπτήρες που περιέχουν αέρια υδραργύρου) καθώς και τη μείωση της φωτορύπανσης και εξάλειψη φαινομένων που έχουν αρνητική επίδραση σε πεζούς και οδηγούς.

«Η υλοποίηση του έργου μέσω ΣΔΙΤ εξασφαλίζει την πλήρη διαφάνεια, νομιμότητα και ακεραιότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας. Με το νέο δίκτυο, που θα είναι υπό τον έλεγχο της διεύθυνσης ηλεκτρολογικού του δήμου Αθηναίων, επιτυγχάνεται σε μέγιστο βαθμό ο χρόνος υλοποίησης και η άριστη ποιότητα του έργου», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, προσθέτοντας πως ο δήμος Αθηναίων εξασφαλίζει ένα σύγχρονο, πλήρως λειτουργικό και ενεργειακά αποδοτικό δίκτυο οδοφωτισμού από την πρώτη στιγμή της επιχειρησιακής λειτουργίας του έργου έως το τέλος της σύμβασης.