Το πρόγραμμα «egg - enter grow go» της Eurobank διοργάνωσε για δεύτερη φορά το «egg Investor Day», φέρνοντας σε επαφή δώδεκα επιχειρηματικές ομάδες του με επιλεγμένο επενδυτικό κοινό. Οι δώδεκα επιχειρηματικές ομάδες που εκπροσωπούν όλους τους κύκλους του egg και δραστηριοποιούνται σε κλάδους με ισχυρή δυναμική όπως είναι ο τουρισμός, η αγροεπιχειρηματικότητα, το εμπόριο, τα κανάλια διανομής, ο κλάδος ICT & Fintech, παρουσίασαν τις εταιρείες και τις προοπτικές τους σε δυνητικούς επενδυτές.