Μισθωτοί αλλά και φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα από ενοίκια ή από άλλες πηγές (π.χ. μερίσματα) και χρωστούν στην Εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία έως 50.000 ευρώ έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Αρκεί να έχουν ενεργό μπλοκάκι και ένα μέρος του εισοδήματός τους να προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ετσι, για παράδειγμα, μισθωτός ο οποίος ενισχύει το εισόδημά του με έσοδα από μπλοκάκι χρωστάει στην Εφορία φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ συνολικού ύψους 10.000 ευρώ. Η οφειλή δημιουργήθηκε το 2016. Ο φορολογούμενος αυτός έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση, να υπαχθεί στη νέα ρύθμιση και εφόσον πληροί τα κριτήρια να τακτοποιήσει το ληξιπρόθεσμο χρέος του σε έως 120 μηνιαίες δόσεις.
Πιο συγκεκριμένα, στη ρύθμιση των 120 δόσεων μπορούν να υπαχθούν:
- Οι οφειλέτες - φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα που αποκτούν εισόδημα τόσο από επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και από άλλες πηγές (π.χ. μισθωτός, εισόδημα από ακίνητα). Ο οφειλέτης - φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα για να ρυθμίσει τις οφειλές του με τη νέα ρύθμιση δεν είναι απαραίτητο να αποκτά εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα. Αρκεί ένα μέρος του εισοδήματός του να προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ώστε να ρυθμίσει το σύνολο των οφειλών του προς Δημόσιο και ΦΚΑ (ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης αυτών).
- Οι οφειλέτες - φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα που αποκτούν εισόδημα από μπλοκάκι. Οσοι αποκτούν έστω και μέρος του εισοδήματός τους από μπλοκάκια μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους προς ΑΑΔΕ και ΦΚΑ (έως 50.000 ευρώ ανά πιστωτή), αρκεί το εισόδημα αυτό να είναι εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
ΒΡΟΧΗ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ. Με το που άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι αιτήσεις από τους επαγγελματίες άρχισαν να πέφτουν βροχή. Τις δύο πρώτες ημέρες μπήκαν στην πλατφόρμα 1.395 άτομα, 1.176 ξεκίνησαν αίτηση, 731 καταχώρισαν τα βασικά στοιχεία της αίτησης, ενώ για 445 βεβαιώθηκε ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια υπαγωγής και επιλεξιμότητας και μπήκαν στην ουρά για ρύθμιση των οφειλών τους σε δόσεις.
Την ευκαιρία να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τα Ταμεία έχουν τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά δεν έχουν την πτωχευτική ικανότητα εφόσον:
1. Εχουν κάνει έναρξη εργασιών.
2. Εχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
3. Εχουν σε μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:
- θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, ή
- θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
4. Δεν είναι διαχειριστές:
- Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή
- Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).
5. Δεν έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
6. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα:
- φοροδιαφυγή, εκτός αν αφορά μη απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων,
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία ή απάτη σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος.
- Οι συνολικές οφειλές τους προς ρύθμιση ανά πιστωτή (Δημόσιο ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από