Μείωση των προστίμων των 10.500 ευρώ που επιβάλλονται σήμερα στην περίπτωση εντοπισμού αδήλωτων εργαζομένων σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας, υπό την προϋπόθεση άμεσης πρόσληψής τους με σύμβαση πλήρους απασχόλησης.

Η αρμόδια υπουργός Εφη Αχτσιόγλου, με συνέντευξή της στο ΑΠΕ, προανήγγειλε συνολική αλλαγή της αρχιτεκτονικής των προστίμων που επιβάλλονται στην περίπτωση αδήλωτων εργαζομένων, σημειώνοντας πως «εφόσον η επιχείρηση που βρέθηκε με αδήλωτο εργαζόμενο προχωρήσει σε πρόσληψη του εργαζομένου με σύμβαση πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο θα μειώνεται σημαντικά, έως και 50%». Πέρα από το πρόστιμο, όμως, η επιχείρηση θα έχει την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του εργαζομένου.

Σύμφωνα με την υπουργό, σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές θα γίνουν ακόμα πιο αυστηρές στο οικονομικό σκέλος, ενώ ήδη, με τον νόμο που ψήφισε η Βουλή τον Σεπτέμβριο, σε αυτές προστέθηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ. Η Εφη Αχτσιόγλου, στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης, παρέθεσε βασικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης των 120 δόσεων, για την οποία εκκρεμεί εντός των ημερών η δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που «γεννήθηκαν» έως τις 31-12-2016 και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 31-12-2018 με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των οφειλετών.

Θα αφορά φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ ή οι οφειλές τους προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους. Αφορά επίσης φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους ΦΚΑ δεν υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ.

Η διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων θα φτάνει το 85%, ενώ όσον αφορά τις δόσεις θα φτάνουν έως τις 120 για οφειλές 3.000-50.000 ευρώ και τις 36 για οφειλές έως 3.000 ευρώ, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 50 ευρώ.