Κίτρινες κάρτες στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τη Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου έβγαλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Αντιδρά μεταξύ άλλων στις προβλεπόμενες αυξήσεις διαφόρων τελών επισημαίνοντας την αύξηση κατά 0,25 τοις χιλίοις σε όλα τα αναλογικά τέλη μεταγραφών και καταχωρήσεων, των αναλογικών τελών για γονικές παροχές και δωρεές από 4,75 σε 8 τοις χιλίοις καθώς και των τελών έκδοσης όλων των πιστοποιητικών από 3 έως και 5 ευρώ (π.χ. η χορήγηση αντιγράφου από το αρχείο του Κτηματολογικού Γραφείου από 4,5 σε 9,5 ευρώ). Η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει πως θα έπρεπε να συμβεί ακριβώς το αντίθετο, να υπάρξουν δηλαδή μειώσεις.