Για τρίτη φορά κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση για την ακύρωση της κρατικοποίησης του ΟΑΣΘ.

Αυτή τη φορά η προσφυγή φέρει την υπογραφή 201 παλαιών μετόχων του Οργανισμού ,με την οποία αντιτίθενται στην αναγκαστική εξαγορά της εταιρίας από το Ελληνικό Δημόσιο.

Όπως είναι γνωστό το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχει ήδη εκδώσει προσωρινή διαταγή με την οποία «παγώνει» τη διαδικασία «εκκαθάρισης εν λειτουργία» του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης τουλάχιστον μέχρι να αποφανθεί υπάρξει δικαστικό αποτέλεσμα επί αίτησης αναστολής που έχουν καταθέσει οι προσφεύγοντες.

Στην νέα αίτησή τους οι προσφεύγοντες, μεταξύ άλλων, υποστηρίζουν ότι με την κρατικοποίηση της επιχείρησης επέρχεται:

  • πλήρης αποξένωση των αιτούντων – μετόχων από το νομικό πρόσωπο του ΟΑΣΘ
  • οριστική αποστέρηση των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν εκ των μετοχών τους
  • οριστική αποστέρηση της συμμετοχής τους στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων του

    ΟΑΣΘ

  • οριστική αποστέρηση του δικαιώματός τους να επιλέξουν εκκαθαριστές και
  • απώλεια της αξίας των μετοχών που διαθέτουν λόγω μη προβλέψεως βέβαιης, έγκαιρης και επαρκούς αποζημιώσεως των μετόχων και στον διορισμό με την κατά την παρ. 4 του άρθρου 23 απόφαση της νέας Γενικής Συνελεύσεως ενός μοναδικού μετόχου νέου συλλογικού οργάνου διοικήσεως (Διοικητικού Συμβουλίου).