Στην υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας προχώρησαν χθες η εταιρεία Περσεύς Υγειονομική Μέριμνα ΑΕ, στην οποία ανήκει το ιδιωτικό θεραπευτήριο Metropolitan, και η Hellenic Healthcare, το επενδυτικό όχημα που ελέγχεται από τον διεθνή διαχειριστή κεφαλαίων CVC Capital Partners. Η συμφωνία αφορά την είσοδο της δεύτερης στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας Περσεύς και προβλέπει ότι οι μεγαλύτεροι μέτοχοι και ιδρυτές του Metropolitan Βασίλειος Θεοχαράκης και Δημήτριος Σπυρίδης θα επανεπενδύσουν στην Hellenic Healthcare ως σημαντικοί μέτοχοι μειοψηφίας και θα συνεχίσουν να ηγούνται της εταιρείας από τις θέσεις του πρόεδρου και διευθύνοντος συμβούλου αντίστοιχα.

Η CVC αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς ιδιωτικών κεφαλαίων παγκοσμίως με σημαντικές επενδύσεις στον χώρο της υγείας και ειδικότερα στον τομέα των ιδιωτικών κλινικών στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια (μεταξύ άλλων σε Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία) ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανέρχονται σήμερα σε 88 δισ. δολάρια παγκοσμίως.

Οπως ανακοινώθηκε, η επένδυση θα προσδώσει στην εταιρεία και στον όμιλο του Metropolitan Hospital περαιτέρω οικονομική ευρωστία.

Ως σύμβουλοι της συναλλαγής λειτούργησαν η Deloitte και τα δικηγορικά γραφεία Shearman & Sterling και Μ.&Π. Μπερνίτσας για λογαριασμό της CVC και τα δικηγορικά γραφεία Clyde & Co και Καρατζάς και Συνεργάτες για λογαριασμό της εταιρείας ενώ η Panaxia Limited λειτούργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλός της.