Ενδυναμώνεται η τάση διείσδυσης των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακά αυξανόμενη αποδοχή των γυναικών στις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Ετσι, σήμερα 3.757 εταιρείες έχουν στο τιμόνι τους γυναίκες (ποσοστό 22,4% επί συνόλου 16.773 εταιρειών που δημοσίευσαν ισολογισμό), μερίδιο αυξημένο σε σχέση με πέρυσι (21,1% του συνόλου).

Βασικό χαρακτηριστικό της γυναικείας παρουσίας στο τιμόνι των επιχειρήσεων είναι ότι εντοπίζεται κυρίως σε εταιρείες μικρότερου μεγέθους. Ετσι, συναντάμε γυναίκες στην κορυφή στο 25% του συνόλου των πολύ μικρών εταιρειών (με κύκλο εργασιών <2 εκατ. ευρώ), ενώ στις μεγάλου μεγέθους εταιρείες (>50 εκατ. ευρώ) το ποσοστό των γυναικών που διοικούν περιορίζεται σε 11%.

Το 2015 αποτέλεσε ένα έτος-ορόσημο για ολόκληρο τον εταιρικό τομέα, με την επάνοδο στην κερδοφορία του συνόλου των εταιρειών, έπειτα από μία μακρά περίοδο καταγραφής ζημιών. Σε μία τέτοια ευνοϊκή συγκυρία, οι εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής παρουσίασαν πολύ καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας σε σύγκριση με το σύνολο των επιχειρήσεων.

Οι υψηλές επιδόσεις σε επίπεδο κερδοφορίας επιβεβαιώνονται και σε άλλη έκδοση της ICAP με τις «500 πιο κερδοφόρες εταιρείες του 2015»: από τις 500 αυτές εταιρείες, 9% διοικούνται από γυναίκες, οι οποίες μάλιστα πέτυχαν περιθώριο EBITDA 19% έναντι 13% του συνόλου.

Οπως έδειξε επιπλέον πρόσφατη έρευνά μας που απευθύνθηκε σε 680 μεγαλύτερες εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής, αυτές είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου, δείχνουν επιμονή, εργατικότητα, ενώ θεωρούν σημαντικότερη ανταμοιβή τους την προσωπική ανάπτυξη, την καταξίωση και αναγνώρισή τους στο επαγγελματικό περιβάλλον. Παράλληλα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό θεωρούν ότι ο βασικότερος παράγοντας που οδηγεί στην καταξίωση είναι η ισχυρή επιθυμία για επιτυχία και πραγματοποίηση καριέρας (82%) και η αξιοποίηση ευκαιριών (81%).

Επιπλέον, οι γυναίκες επικεφαλής εργάζονται σκληρά, δεδομένου ότι 50% εξ αυτών εργάζονται πάνω από 50 ώρες την εβδομάδα, ενώ παράλληλα έχουν αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις. Ολα τα παραπάνω αποδεικνύουν τις δυνατότητες των γυναικών και συνεπώς τόσο η Πολιτεία όσο και οι επιχειρήσεις οφείλουν να αξιοποιήσουν περισσότερο το πολύτιμο κεφάλαιο που λέγεται Γυναίκες.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ICAP Group