Αναστάτωση έχει προκληθεί στον εκπαιδευτικό χώρο ύστερα από το γεγονός ότι τα απολυτήρια που εκδόθηκαν για τους αποφοίτους των λυκείων σε πολλές σχολικές μονάδες της Αρκαδίας, αλλά και στον Πειραιά και όχι μόνο, δεν είναι τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τη νέα «φόρμα» απολυτηρίου τίτλου.

Ειδικότερα, σε πολλές σχολικές μονάδες διαπιστώθηκε ότι τα απολυτήρια που είχαν εκδώσει από το πρόγραμμα «my school», την περασμένη εβδομάδα ήταν με την παλιά φόρμα και έτσι είναι πλέον αναγκασμένοι να εκδώσουν νέους απολυτήριους τίτλους για όλους τους αποφοίτους της Γ΄ λυκείου, με τη νέα φόρμα που «φόρτωσε» στο πρόγραμμα my school το υπουργείο, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Για να γίνει απολύτως κατανοητό, έχει συμβεί το εξής: μετά την λήξη των γραπτών ενδοσχολικών απολυτηρίων εξετάσεων, στις 17 Ιουνίου 2016, καταχωρήθηκαν οι βαθμολογίες των μαθητών ηλεκτρονικά, στο πρόγραμμα my school και στην συνέχεια οι σχολικές μονάδες, μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, προέβησαν στην εκτύπωση των απολυτηρίων και αποδεικτικών τίτλων, ως είθισται, γιατί αυτό αποτελεί άμεση προτεραιότητα των σχολείων.

Μάλιστα, σε σχολεία της Αρκαδίας, αλλά και του Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι η έκδοση των απολυτηρίων που έγινε 23 και 24 Ιουνίου, μέχρι εκείνη τη στιγμή, στο σύστημα του my school εμφανίζονταν στον απολυτήριο τίτλο τα μαθήματα των «ομάδων προσανατολισμού», ως μαθήματα κατεύθυνσης, κάτι που ίσχυε με το παλαιό σύστημα, με αποτέλεσμα τα απολυτήρια που εκτυπώθηκαν να μην είναι πλέον έγκυρα.

Τυχαία εντοπίστηκε το πρόβλημα

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ως φαίνεται, «φορτώθηκε» στο πρόγραμμα my school η νέα φόρμα απολυτηρίου. Ετσι, τη Δευτέρα 27 Ιουνίου, όσα λύκεια εκτύπωσαν απολυτήριους τίτλους, έχουν τη σωστή φόρμα, ενώ οι σχολικές μονάδες που εκτύπωσαν την περασμένη εβδομάδα, είναι αναγκασμένες να εκτυπώσουν νέα απολυτήρια και να μαζέψουν όσα είχαν εκτυπωθεί με την παλιά φόρμα.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε τυχαία σε σχολική μονάδα του Πειραιά και εν συνεχεία, από συζητήσεις που έγιναν μεταξύ των εκπαιδευτικών, διαπιστώθηκε η έκταση του λάθους. Και τούτο, διότι καθυστερημένα το υπουργείο ενημέρωσε το πρόγραμμα, καθώς θα μπορούσε να έχει «φορτώσει» έως τις 17 Ιουνίου που έληγαν οι ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις και στην περίπτωση που δεν προλάβαιναν, όφειλαν να ενημερώσουν τα σχολεία ότι θα υπάρξει καθυστέρηση μιας εβδομάδας, προκειμένου να μην προβούν σε άσκοπη εκτύπωση τίτλων και σε ταλαιπωρία των ίδιων των εκπαιδευτικών, αλλά και των αποφοίτων, αφού όσοι από αυτούς πήραν το απολυτήριο πρέπει να το επιστρέψουν, για να πάρουν το νέο.

Ενδεικτικά, διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται νέα εκτύπωση των απολυτηρίων τίτλων στην Αρκαδία, στο 1ο, 2ο, 3ο και 4ο γενικά λύκεια Τρίπολης, στο λύκειο Λεβιδίου, αλλά και στον Πειραιά, σε μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την έκταση του λάθους στο σύνολο της χώρας.

Την Πέμπτη, εκτύπωσαν νέα απολυτήρια με τη σωστή φόρμα κάποια σχολεία, ενώ σε κάποια σχολεία θα κάνουν την εκτύπωση των απολυτηρίων τίτλων σπουδών σήμερα Παρασκευή κι έχουν κληθεί οι εκπαιδευτικοί να προβούν στην σχετική εργασία και να τα υπογράψουν.