Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2015 οι ευρυζωνικές γραμμές αυξήθηκαν κατά 24.781, ενώ αντίθετα μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους οι νέες γραμμές ήταν μόλις 6.753! Σε αυτό συνετέλεσαν η οικονομική κρίση και τα capital controls. Ολόκληρη την περασμένη χρονιά, το ποσοστό των ευρυζωνικών γραμμών μέσω ΑΠΤΒ επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας ανήλθε σε 55,4%. Οι νέες απλές γραμμές ADSL έφθασαν πέρυσι τις 25.970 έναντι 22.483 τον Δεκέμβριο 2014.