Την άντληση 1,3 δισ. ευρώ από δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 13 εβδομάδων, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η απόδοση παρέμεινε σταθερό στο 2,7% ενώ το ζητούμενο ποσό (1 δισ. ευρώ), υπερκαλύφθηκε κατά 1,3 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή, 11 Μαρτίου.

Όπως σημειώνει ο ΟΔΔΗΧ, έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη, 10 Μαρτίου, στις 12 το μεσημέρι.