Μεγάλες είναι οι αλλαγές που συντελούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας, καθώς οι ψηφιακές πλατφόρμες αλλάζουν σημαντικά τον τρόπο που λειτουργούν. Πρόκειται για θετική εξέλιξη αλλά υπάρχει ένα σημαντικό μειονέκτημα καθώς υπονομεύονται οι παραδοσιακές σχέσεις εργοδότη και εργαζομένου. Οι σχέσεις αυτές αποτελούσαν μέχρι σήμερα το πιο σημαντικό κανάλι μέσω του οποίοι οι εργαζόμενοι απολάμβαναν παροχές και είχαν προστασία στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες όπως το LinkedIn χρησιμοποιούνται για να ταιριάξουν στελέχη με συγκεκριμένες θέσεις. Το πρόβλημα είναι ότι παρακάμπτεται ο παραδοσιακός τρόπος παροχών και προστασίας στο εργατικό δυναμικό. Τώρα που πολλοί βρίσκουν δουλειά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, απασχολούνται ως ανάδοχοι έργου και απολαμβάνουν λιγότερες παροχές. Με τον τρόπο αυτό οι εταιρείες κερδίζουν περίπου 30% όταν απασχολούν με αυτό τον τρόπο εργαζομένους. Ετσι χαμένοι είναι οι εργαζόμενοι παραδοσιακά. Αν δεν αναλάβει δράση το κράτος θα υπάρξει απασχόληση δύο ταχυτήτων. Χρειάζονται πολιτικές που θα επιτρέπουν σε όλους τους εργαζομένους να έχουν πρόσβαση σε παροχές, οι οποίες πρέπει να συνδέονται με τρεις όρους. Πρώτον, να ακολουθούν τους μεμονωμένους εργαζομένους και όχι να εξαρτώνται από τους εργοδότες τους. Δεύτερον, να καλύπτουν όλους τους εργαζομένους και όλες τις μορφές απασχόλησης. Και τρίτον, να συνδέονται με τον χρόνο εργασίας, τα έργα που ολοκληρώθηκαν και το εισόδημα που αποκτήθηκε.

Η Λόρα Τάισον έχει διατελέσει επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του προέδρου των ΗΠΑ και είναι καθηγήτρια στο Haas School of Business και στο Berkeley

Ο Λένι Μεντόνκα είναι πρώην διευθυντής της McKinsey & Company