Η επιστήμη έχει τεκμηριώσει εδώ και χρόνια τη συσχέτιση ανάμεσα στο σεξ και στο να αισθάνεται κανείς ευχαριστημένος από τον εαυτόν του και τη ζωή του.