Ολόκληρος στόλος από ευρωπαϊκά σουπερτάνκερ σβήνει τη δίψα των Αμερικανών για αμόλυβδη. Η μεγάλη αύξηση της ζήτησης για αμόλυβδη φέτος από τις ΗΠΑ έχει προκαλέσει διπλασιασμό του αριθμού των τάνκερ που μεταφέρουν βενζίνη στην ήπειρο και παράλληλη αύξηση στις τιμές των ναύλων. Μεγάλα κέρδη έχουν και τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Αυτό τον μήνα οι ημερήσιες εισαγωγές αμόλυβδης στις ΗΠΑ έχουν φτάσει τα 783.000 βαρέλια. © Bloomberg News