Οσοι υπέβαλαν τις φορολογικές τους δηλώσεις έως τις 18 Ιουλίου καλούνται να εξοφλήσουν τον φόρο εισοδήματος σε τρεις δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων έως το τέλος του μήνα. Οσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις τους από τις 19 Ιουλίου και έως τη νέα προθεσμία της 26ης Αυγούστου θα έχουν περιθώριο πληρωμής της πρώτης δόσης έως το τέλος Αυγούστου. Οι υπόλοιπες δύο δόσεις παραμένουν κοινές έως το τέλος Σεπτεμβρίου και έως το τέλος Νοεμβρίου άσχετα από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Για τα νομικά πρόσωπα αποφασίστηκε επίσης παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 20 Αυγούστου.