Οι εποπτικές Αρχές της Βραζιλίας έχουν βάλει στο μικροσκόπιο 30 άτομα για να διαπιστωθεί κατά πόσο συμμετείχαν στην εφαρμογή μονοπωλιακών πρακτικών στην αγορά συναλλάγματος. Τα περισσότερα από τα άτομα αυτά είναι στελέχη τραπεζών, οι οποίες μπορεί τώρα να κληθούν να καταβάλουν υπέρογκα πρόστιμα.