Το έτος 2014 αποτέλεσε ένα ορόσημο για την ελληνική οικονομία, δεδομένου ότι έπειτα από μια εξαετία βαθιάς ύφεσης που επέφερε η υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 25% υπήρξε ανακοπή της συνεχούς πτώσης και καταγραφή θετικού ρυθμού μεταβολής. Οι συνθήκες οικονομικής ύφεσης που επικράτησαν μέχρι το 2013 είχαν άμεσο αντίκτυπο στις επιδόσεις των επιχειρήσεων με κύρια χαρακτηριστικά τη συνεχιζόμενη υποχώρηση του κύκλου εργασιών και την καταγραφή ζημιών για άλλη μια φορά. Βέβαια, οι ζημιές περιορίστηκαν χωρίς όμως να ανατρέπεται η γενική εικόνα. Στην παρούσα φάση η αγορά διακατέχεται από μεγάλη αβεβαιότητα και έχει επιβραδυνθεί η οικονομική δραστηριότητα, οι δε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα τηρούν στάση αναμονής όσο εκκρεμούν οι διαπραγματεύσεις της Ελλάδας και των δανειστών – εταίρων της.

Σε αυτές τις συνθήκες είναι θέμα ύψιστης προτεραιότητας η αποκατάσταση ομαλών συνθηκών λειτουργίας της αγοράς. Η άρση της αβεβαιότητας και η αποκατάσταση ομαλών συνθηκών ρευστότητας και χρηματοδότησης της αγοράς είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που θα επιτρέψουν την επάνοδο στην ανάπτυξη. Σε αυτήν την προοπτική οι ελληνικές επιχειρήσεις, προσανατολισμένες στην αναζήτηση καινοτομιών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, θα συμβάλουν αποφασιστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την οριστική έξοδο από την κρίση.

Ακόμα πάντως και σε αυτά τα πλαίσια, οι επιμέρους επιχειρηματικοί κλάδοι επηρεάστηκαν σε διαφορετικό βαθμό. Αξίζει, λοιπόν, να αναδειχτούν ορισμένοι κλάδοι που επέδειξαν σημαντικές αντοχές και πέτυχαν αξιόλογες επιδόσεις. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της νέας έκδοσης της ICAP Group «40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας – 2015», η οποία περιλαμβάνει μία σύντομη επισκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων για επιλεγμένους κλάδους, συγκεντρώνοντας ουσιαστική πληροφόρηση η οποία αντλείται από τις κλαδικές μελέτες που εκδίδει ο Ομιλός μας.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος είναι διευθύνων σύμβουλος της ICAP Group