Στην εξαγορά του υγιούς τμήματος της Πανελλήνιας Τράπεζας προχωρά, σύμφωνα με πληροφορίες, η Τράπεζα Πειραιώς.Η Πανελλήνια Τράπεζα δεν κατάφερε να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου για να καλύψει τις ανάγκες της ύψους 180 εκατ. ευρώ κι ως εκ τούτου θα διασπαστεί σε «καλή» και «κακή», κατά τα πρότυπα της εξυγίανσης τωνπιστωτικών ιδρυμάτων που δεν κατάφεραν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους λόγω της κρίσης.

Αυτό σημαίνει ότι το υγιές τμήμα, που περιλαμβάνει το σύνολο των καταθέσεων, τα εξυπηρετούμενα δάνεια, το δίκτυο των καταστημάτων και τους εργαζομένους θα εξαγοραστούν από την Τράπεζα Πειραιώς και το «κακό» κομμάτι, δηλαδή οιεπισφάλειες θα τεθεί σε εκκαθάριση.

Το χρηματοδοτικό κενό που θα προκύψει για το «καλό» κομμάτι θα καλυφθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το οποίο θα αποκτήσει ως αντάλλαγμα μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς.

Θα γίνει μία προκαταρκτική εκτίμηση του κενού για να ακολουθήσει ο ακριβής προσδιορισμός του το επόμενο διάστημα.