Σταθερές χαρακτηρίζει ο οίκος αξιολόγησης Moody’s σε σημερινή του έκθεση τις πιστωτικές προοπτικές των περισσοτέρων χωρών της ζώνης του ευρώ, υποστηρίζοντας πως εξισορροπούνται από την μέτρια οικονομική ανάκαμψη, τις χαμηλότερες τιμές των εμπορευμάτων και τις επιπτώσεις της ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Ωστόσο, ο οίκος ξεκαθαρίζει πως καθοδικοί κίνδυνοι είναι σημαντικοί με επικρατέστερο τις εξελίξεις αναφορικά με την Ελλάδα και την παραμονή της στο ευρώ.

Ο οίκος αναφέρει πως 15 από τις 19 χώρες της ζώνης του ευρώ έχουν αξιολογήσεις δημόσιου χρέους με σταθερή προοπτική, ήτοι δεν πρόκειται να υποβαθμιστούν μέσα στο επόμενο 12μηνο.

Οι προοπτικές για τις αξιολογήσεις της Ισπανίας (Baa2) και της Λιθουανίας (Baa1) είναι θετικές, ήτοι μπορεί να αναβαθμιστούν, ενώ αρνητικές προοπτικές, ήτοι υπό αναθεώρηση για πιθανή υποβάθμιση, έχουν η Γαλλία (Aa1) και η Ελλάδα (Caa1).

«Οι ως επί το πλείστον σταθερές προοπτικές αντανακλούν τις προβλέψεις μας για μια μέτρια ανάκαμψη της οικονομίας το τρέχον έτος, καθώς και κάποια περαιτέρω πρόοδο στη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων σε πολλές χώρες.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιονομικής βελτίωσης που αναμένεται φέτος οφείλεται στην ανάπτυξη και όχι σε ενεργά μέτρα πολιτικής.

Το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται στις περισσότερες χώρες της περιοχής», αναφέρουν οι αναλυτές της Moody’s.