Εξ αποστάσεως προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση και επιμόρφωση προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), το 19ο ελληνικό ΑΕΙ. Σήμερα έχει 16.369 ενεργούς πτυχιακούς φοιτητές, με τους εγγεγραμμένους να φτάνουν τους 18.874, και 15.458 ενεργούς μεταπτυχιακούς, ενώ 83 είναι οι υποψήφιοι διδάκτορες. Εως σήμερα έχουν αποφοιτήσει από το ΕΑΠ 27.770 φοιτητές. Διαθέτει 4 Σχολές (Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας).

Η επιλογή των φοιτητών στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται με δημόσια και ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία (κλήρωση). Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής μόνο για ένα πρόγραμμα. Ο αριθμός των υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 είναι 40.018, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι 10.661.

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τουλάχιστον 12 θεματικών ενοτήτων. Η εγγραφή των φοιτητών προϋποθέτει την κατοχή τίτλου απόλυσης λυκείου ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Οι φοιτητές του ΕΑΠ επιβαρύνονται πάντως με οικονομική συμμετοχή για την παρακολούθηση κάθε θεματικής ενότητας. Οπως αναφέρει το Πανεπιστήμιο, το χρηματικό ποσό που καταβάλλουν είναι «για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφορικού και υλικού αξιολόγησης καθώς και για τη συμμετοχή τους στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας».

Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 όλοι οι φοιτητές του ΕΑΠ, πρωτοετείς και επανεγγραφόμενοι, καταβάλλουν 550 ευρώ για κάθε θεματική ενότητα και για διάρκεια σπουδών τα 6 έτη, ενώ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν 700 ευρώ.

Η εκπαίδευση είναι εξ αποστάσεως, αλλά κατά τη διάρκεια μίας θεματικής ενότητας πραγματοποιούνται τουλάχιστον 5 ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις των φοιτητών με τον καθηγητή – σύμβουλό τους.

Το εκπαιδευτικό υλικό του ΕΑΠ είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπληρώνει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό την απουσία εκπαιδευτικής επικοινωνίας. Το μεγαλύτερο μέρος του είναι έντυπο αλλά συνοδεύεται και από οπτικοακουστικό υλικό (όπως DVD). Ηλεκτρονικά αποστέλλονται οι εργασίες που εκπονούν οι φοιτητές.