Στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο καταρτίζονται οι πίνακες των αναπληρωτών προσανατολίζεται το υπουργείο Παιδείας, καθώς πρόκειται να καταργηθεί το κριτήριο της βαθμολογίας που ισχύει για τους εκπαιδευτικούς που απέκτησαν το πτυχίο τους στην ίδια εξεταστική περίοδο.

Σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, μεταξύ εκπαιδευτικών που απέκτησαν το πτυχίο τους στην ίδια εξεταστική περίοδο προηγούνται, στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όσοι έχουν υψηλότερο βαθμό πτυχίου.

Η ρύθμιση αυτή δεν βρίσκει σύμφωνη τη σημερινή ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, η οποία και προτίθεται να την καταργήσει, μέσα στο πλαίσιο μιας συνολικότερης επανεξέτασης του τρόπου πρόσληψης αναπληρωτών.

Ωστόσο, επειδή η αναίρεση της παραπάνω ρύθμισης απαιτεί, για νομοτεχνικούς λόγους, ένα εύλογο χρονικό διάστημα που μπορεί και να υπερβαίνει το δίμηνο, το υπουργείο Παιδείας προέβη άμεσα στο διορισμό αναπληρωτών από τον πρόσφατα αναμορφωμένο πίνακα κατ’ εξαίρεση και μόνον για την τρέχουσα σχολική χρονιά, προκρίνοντας ως κατεπείγουσες τις ανάγκες κάλυψης των κενών στα σχολεία.

Ως προς τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών, το υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι εξαιτίας των κενών που υπάρχουν στα σχολεία, θα ικανοποιηθούν πολύ λίγες αιτήσεις και αυτές μόνο εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας.

Τέλος, στο πλαίσιο της αναστολής των διαδικασιών της αξιολόγησης, το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι ανακαλείται η υπουργική απόφαση για τις αποζημιώσεις των εκπαιδευτικών που παρείχαν σχετικές υπηρεσίες.

Οι εκπαιδευτικοί που παρείχαν τέτοιες υπηρεσίες εκτός του ωραρίου τους, αναφέρεται σε ανακοίνωση, «θα διασφαλιστούν, κατόπιν διερεύνησης, με νέα υπουργική απόφαση και για το διάστημα από 15/3/2014 έως 25/1/2015».