Οι τιμές καταναλωτή υποχώρησαν 0,6% τον Ιανουάριο στην ευρωζώνη σε ετήσια βάση. Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ενιαίου νομίσματος βρίσκεται πολύ μακριά από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος είναι 2%. Οι αγορές ομολόγων από την ΕΚΤ δημιουργούν ελπίδες για αντιμετώπιση του αποπληθωρισμού.