Τα θεμέλια για μια πιο δίκαιη και διαφανή προσέγγιση της φορολογίας στην ΕΕ επιχειρεί να θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία άρχισε τις εργασίες επί ενός φιλόδοξου προγράμματος για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα, το Κολλέγιο των κοινοτικών επιτρόπων προχώρησε την Τετάρτη σε μια πρώτη συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με τις βασικές δράσεις που ενδεχομένως αναληφθούν για να διασφαλιστεί μια πιο δίκαιη και διαφανής προσέγγιση της φορολογίας στην ΕΕ.

Οπως αναφέρει η Κομισιόν σε σχετική ανακοίνωσή της, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ έχει ορίσει την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ως ύψιστη πολιτική προτεραιότητα της παρούσας Επιτροπής, και η σημερινή συζήτηση επικεντρώθηκε στα πλέον επείγοντα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε αυτό τον τομέα. Συμφωνήθηκε ότι βασικός στόχος είναι να διασφαλιστεί πως οι εταιρείες θα φορολογούνται εκεί όπου ασκούνται οι κερδοφόρες οικονομικές τους δραστηριότητες και ότι δεν θα μπορούν να αποφεύγουν την καταβολή του μεριδίου που τους αναλογεί μέσω πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε ευρεία συναίνεση μεταξύ των επιτρόπων ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της φορολογικής διαφάνειας στον τομέα της φορολογίας των εταιρειών.

Για τον σκοπό αυτόν, οι επίτροποι συμφώνησαν να παρουσιάσουν τον Μάρτιο δέσμη μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια.

«Μια ευημερούσα Ευρώπη χρειάζεται δίκαια, διαφανή και προβλέψιμα φορολογικά συστήματα, ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις των επιχειρήσεων και να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Στο πλαίσιο των εργασιών μας για μια βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά, θέλουμε να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια και έναν δικαιότερο φορολογικό ανταγωνισμό, τόσο εντός της ΕΕ, όσο και παγκοσμίως. Είναι απαράδεκτο να εξαρτώνται οι φορολογικές αρχές από τις διαρροές πληροφοριών για να επιβάλουν τη φορολογική νομοθεσία» δήλωσε ο αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο.

Ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Οι «γκρίζες ζώνες» ευνοούν την ανάπτυξη καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών και επιζήμιων φορολογικών καθεστώτων- η διαφάνεια και η συνεργασία είναι οι φυσικοί εχθροί τους. Έφτασε η ώρα για μια νέα εποχή ανοίγματος μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων, μια νέα εποχή αλληλεγγύης μεταξύ των κυβερνήσεων, ώστε να εξασφαλιστεί δίκαιη φορολογία για όλους. Η Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως να διασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο φορολογικής διαφάνειας στην Ευρώπη».

Τον Μάρτιο η Κομισιόν θα προτείνει νομοθεσία για την επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με φορολογικές αποφάσεις. Βάσει των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ, τα κράτη-μέλη ανταλλάσσουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με αποφάσεις που αφορούν τα εταιρικά φορολογικά τους καθεστώτα, τα οποία είναι συνήθως ιδιαίτερα πολύπλοκα. Ως εκ τούτου, οι φορολογικές Αρχές δυσκολεύονται να εντοπίσουν τον τόπο άσκησης των βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων μιας εταιρείας και, κατ’ επέκταση, να επιβάλουν τη φορολογική νομοθεσία με δίκαιο τρόπο.

Κατά συνέπεια, πολλές πολυεθνικές επιχειρούν να μεταφέρουν τα κέρδη τους και να μειώνουν στο ελάχιστο τις φορολογικές τους οφειλές, στερώντας τις κυβερνήσεις τής ΕΕ από φορολογικά έσοδα και υπονομεύοντας τη δίκαιη φορολογία.

Εξάλλου, η Επιτροπή θα υποβάλει μια δεύτερη δέσμη μέτρων σχετικά με τη δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση εταιρειών φέτος το καλοκαίρι, η οποία θα λαμβάνει επίσης υπόψη τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο του G20 και του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχονται να ακολουθήσουν μια σειρά αποκαλύψεων – στο πλαίσιο και της διεθνούς δημοσιογραφικής έρευνας Swissleaks, στην οποία συμμετείχαν και τα «ΝΕΑ» – για ένα εκτεταμένο δίκτυο φοροαποφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην Ευρώπη.