Τα 2/3 των Ρουμάνων -ποσοστό 64,6%- πιστεύει ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία συνιστά απειλή για τη Ρουμανία, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας του ινστιτούτου κοινωνικών μελετών INSCOP, τα οποία δημοσιεύονται σήμερα.

Το 17,9% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η κατάσταση στην Ουκρανία δεν αποτελεί κίνδυνο για τη Ρουμανία και το 17,7% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Η πλειοψηφία των Ρουμάνων, λόγω της ανησυχίας για την κατάσταση στην Ουκρανία, τάσσεται, σύμφωνα με την έρευνα, υπέρ της αύξησης των αμυντικών δαπανών.

Συγκεκριμένα, το 69,7% των Ρουμάνων είναι υπέρ της διάθεσης περισσότερων πόρων για την άμυνα, λόγω της διένεξης στην Ουκρανία, το 12,7% των ερωτηθέντων διαφωνεί, επειδή θεωρεί ότι όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία δεν μπορούν να επηρεάσουν τη Ρουμανία και το 17,6% δεν απαντά ή δεν γνωρίζει.

Η έρευνα διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας “Adevarul” από το INSCOP, από τις 5 έως 10 Φεβρουαρίου, σε δείγμα 1.065 ατόμων ηλικίας άνω των 18 ετών.