Αυξάνονται αντί να μειώνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη του κράτους προς τους ιδιώτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τον Ιούνιο το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκαν στα 5,241 δισ. ευρώ έναντι 5,148 δισ. τον Μάιο. Από αυτά τα  4,575 δισ. είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές φορέων του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα (έναντι 4,599 δισ. τον Μάιο) ενώ 666 εκατ. είναι εκκρεμείς επιστροφές φόρων (έναντι 549 εκατ.  τον προηγούμενο μήνα).

Αναλυτικότερα, από τις οφειλές των φορέων του Δημοσίου τα 254 εκατ. ευρώ αφορούν χρέη των υπουργείων, τα 2,966 δισ. υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταμείων, 388 εκατ. της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 790 εκατ. των νοσοκομείων και 177 εκατ. των λοιπών νομικών προσώπων του Δημοσίου.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση είχε εξαγγείλει από την αρχή του έτους την αποπληρωμή προς τους ιδιώτες οφειλών άνω των 5,5 δισ., στόχος που δεν φαίνεται να υλοποιείται αν συνεχισθούν οι σημερινοί ρυθμοί αποπληρωμής και τους επόμενους μήνες του έτους. Σημειώνεται ότι βασική αιτία αύξησης των ανεξόφλητων υποχρεώσεων είναι η δημιουργία νέων οφειλών από φορείς του Δημοσίου κατά τη διάρκεια του έτους.