Τις πύλες της ισχύουσας πάγιας ρύθμισης οφειλών σε 12 ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε 24 δόσεις ακόμα σε όσους έχουν μη ληξιπρόθεσμες οφειλές ανοίγει εγκύκλιος της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου. Ωσπου να δημιουργηθεί η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή όμως, όσοι έχουν μη ληξιπρόθεσμα χρέη τα οποία θέλουν να εντάξουν σε ρύθμιση θα πρέπει να απευθυνθούν στη ΔΟΥ τους για την υποβολή χειρόγραφης αίτησης.

Μεταβατικά και για όσο διάστημα υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία αναφέρεται στην εγκύκλιο, αν και προ δεκαπέντε ημερών από τη ΓΓΔΕ τόνιζαν ότι είναι θέμα ημερών η ενεργοποίηση της σχετικής εφαρμογής.