Αίτηση ένταξης 761 απολυμένων της επιχείρησης Sprider Stores AΕ σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), συνολικού προϋπολογισμού 12.151.500 ευρώ, υπέγραψε χθες ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης.

Οπως τόνιζαν πηγές του υπουργείου Εργασίας, το υπουργείο είχε συμβάλει καθοριστικά μέσω διαπραγματεύσεων στη διαμόρφωση του νέου Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – ισχύει από 1/1/2014 – πετυχαίνοντας τη δυνατότητα ένταξης στις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου απολυμένων από επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω  «οικονομικής κρίσης» (όπως είναι η περίπτωση της χώρας μας) και όχι αποκλειστικά λόγω επιπτώσεων της «παγκοσμιοποίησης», διευρύνοντας έτσι τον αριθμό των ωφελουμένων. Οπως τόνιζαν οι ίδιες πηγές, το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της διαβούλευσης ήταν να συμπεριληφθούν στους ωφελουμένους του ΕΤΠ οι αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι νέοι που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, καθώς και εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης (NEETs). Ειδικότερα, εφεξής για καθέναν ωφελούμενο που θα εγκρίνεται για χρηματοδότηση από το Ταμείο θα ωφελείται πρόσθετα και ένας νέος που ανήκει στην κατηγορία των NEETs (εν προκειμένω, στη συγκεκριμένη αίτηση πέραν των 761 απολυμένων της επιχείρησης Sprider Stores AΕ θα ωφεληθούν ακόμη 550 νέοι NEETs).

Οπως τονιζόταν, σημαντικό εργαλείο για να αξιοποιηθούν οι ρυθμίσεις του νέου Κανονισμού αποτέλεσε και αποτελεί το πληροφορικό σύστημα Εργάνη του υπουργείου Εργασίας, το οποίο σε πραγματικό χρόνο παρέχει στοιχεία των απολυμένων ανά κλάδο, επιχείρηση και γεωγραφική περιοχή.

Σημειώνεται ότι με βάση τον παλαιό Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση έχει ήδη υλοποιηθεί επιτυχώς πρόταση του υπουργείου Εργασίας που αφορούσε τους 642 απολυμένους της εταιρείας ALDI με αρχικό ποσό προϋπολογισμού 4.490.000 ευρώ, εκ των οποίων επωφελήθηκαν τελικά 464 απολυμένοι με συνολική τελική δαπάνη 2.900.000 ευρώ, καθώς κάποιοι εξ αυτών βρήκαν αμέσως νέα θέση εργασίας.

Με τον καινούργιο Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση υποβλήθηκε επίσης πρόταση του υπουργείου Εργασίας που αφορούσε 505 απολυμένους της επιχείρησης Nutriart ABEE (Κατσέλης) με συνολικό προϋπολογισμό 10.160.000 ευρώ από την οποία ωφελήθηκαν και άλλοι 505 νέοι ΝΕΕΤs.