Δωρεά τριών εκατομμυρίων ευρώ λαμβάνει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης από το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το ποσό αφορά την εφαρμογή της μουσειολογικής μελέτης του κτιρίου του Μουσείου στο πρώην εργοστάσιο Φιξ, την άμεση ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής του κτιρίου, την παροχή του ειδικού εξοπλισμού καθώς και τη μεταφορά και εγκατάσταση των μόνιμων συλλογών έργων τέχνης στους χώρους του νέου Μουσείου. Η δωρεά του Ιδρύματος συμβάλλει στην ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής στο κτίριο του Μουσείου και στο άρτια εξοπλισμένο εκθεσιακό του περιβάλλον, όπου θα τοποθετηθούν κάμερες και συστήματα ασφαλείας. Το ποσό καλύπτει τις ελλείψεις στις τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας του ΕΜΣΤ. Και με το στήσιμο των έργων τέχνης ολοκληρώνεται ο κύκλος εργασιών που αφορούν το άνοιγμα του Μουσείου στον κόσμο. Ωστόσο, η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος δεν αφορά την τελευταία και εξίσου σημαντική λεπτομέρεια της λειτουργίας του Μουσείου. Δηλαδή την πρόσληψη προσωπικού. Το θέμα έχει πάρει τον δρόμο της νομικής διαδικασίας ώστε να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που αφορούν τις προσκλήψεις σε οργανισμούς του Δημοσίου.