Από 1.500 έως 3.500 ευρώ κυμαίνονται τα όρια εκλογικών δαπανών για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη με την οποία καθορίζονται τα όρια ανάλογα με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι. Ειδικά για την Αθήνα το ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών φθάνει τα 8.500 ευρώ ενώ στον Δήμο Θεσσαλονίκης το αντίστοιχο όριο είναι 5.500 ευρώ. Ανώτατα όρια προβλέπονται και για τους συνδυασμούς που διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των εκλογικών περιφερειών. Σημειώνεται ότι ο νόμος ορίζει αυστηρές κυρώσεις σε όσους υποψήφιους συμβούλους και συνδυασμούς υπερβούν τα όρια εκλογικών δαπανών.