Αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος κατά 4 δισεκατοµµύρια ευρώ, 32.000 άµεσες και έµµεσες νέες θέσεις εργασίας και επαναπατρισµό επιστηµόνων που έφυγαν τα τελευταία χρόνια από τη χώρα µπορεί να επιφέρει η εφαρµογή της πολιτικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων για δράσεις έρευνας και καινοτοµίας στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ. Το συµπέρασµα προέκυψε από τη µελέτη του ισραηλινού οργανισµού ΥΟΖΜΑ σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των δράσεων καινοτοµίας, που παραδόθηκε χθες στο υπουργείο Ανάπτυξης και συζητήθηκε στο Συµβούλιο Καινοτοµίας που συνεδρίασε υπό την προεδρεία του υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη. Η µελέτη, την οποία είχε συµφωνήσει η ελληνική κυβέρνηση στη διάρκεια του ταξιδιού του Πρωθυπουργού τον περασµένο Μάιο στο Ισραήλ, προτείνει τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων για δράσεις έρευνας και καινοτοµίας µε 1,17 δισεκατοµµύρια ευρώ την προσεχή επταετία (δηλαδή κατά την περίοδο υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ), κεφάλαια τα οποία µε τη µόχλευση ιδιωτικών πόρων µπορούν µέχρι και να διπλασιαστούν.