Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ο αποκλεισμός των ομόφυλων ζευγαριών από το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης συνιστά παραβίαση του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ που απαγορεύει τις διακρίσεις και του άρθρου 8 που κατοχυρώνει τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.

Τέλος, γίνεται ρητή αναφορά ότι από τις 19 χώρες που έχουν εισαγάγει στο εθνικό τους δίκαιο νομοθετικές μορφές ένωσης ζευγαριών, μόνο η Λιθουανία και η Ελλάδα έχουν αποκλείσει από αυτήν τη νομική προστασία τα ζευγάρια ίδιου φύλου απαγορεύοντας τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης για τους ομοφύλους.