Σε ορίζοντα εξαμήνου θα πωληθεί σε ιδιώτη στρατηγικό επενδυτή του εξωτερικού σημαντικό μερίδιο των μετοχών της Eurobank, τις οποίες κατέχει σήμερα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Το επικαιροποιημένο Μνημόνιο, το οποίο θα δοθεί εντός της εβδομάδας στη δημοσιότητα, αναφέρεται στη δέσμευση της κυβέρνησης να διαθέσει έως το τέλος Μαρτίου του 2014 σε διεθνή στρατηγικό επενδυτή ένα «ουσιαστικό μερίδιο» των μετοχών της Eurobank. Προς τον σκοπό αυτόν η κυβέρνηση θα πρέπει να διορίσει έως το τέλος Αυγούστου συμβούλους για τη διαδικασία πώλησης. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μνημόνιο, οι σύμβουλοι πώλησης θα αναπτύξουν έως τα μέσα Οκτωβρίου «πλατφόρμα ενημέρωσης» (data room) για τα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας που θα απευθύνεται στους δυνητικούς επενδυτές και θα τους επιτρέψει να ξεκινήσουν τη διαδικασία οικονομικού και νομικού ελέγχου (due diligence) το αργότερο έως το τέλος Νοεμβρίου του 2013.

Μάλιστα, η τρόικα και η κυβέρνηση συμφώνησαν η όλη διαδικασία να δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δοθούν πρόσθετα κίνητρα για τη συμμετοχή σε αυτήν επενδυτών που θα επιθυμούσαν μελλοντικά να αποκτήσουν την πλειοψηφία των μετοχών της Eurobank.

Αρχικά η τρόικα ζητούσε την πώληση του 25% συν μιας μετοχής της Eurobank έως το τέλος Οκτωβρίου. Ωστόσο η κυβέρνηση και το ΤΧΣ εξέφρασαν αντιρρήσεις υποστηρίζοντας ότι ο χρόνος ήταν ελάχιστος και η διαδικασία θα μπορούσε να καταστεί άγονη λόγω ελλιπούς προετοιμασίας. Επικαλέστηκαν εξάλλου τον χρόνο που θα απαιτούσε η ενσωμάτωση του νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της νέας Proton Bank στη Eurobank, τις ενδιάμεσες διαδικασίες για την υποβολή των πλάνων αναδιάρθρωσης (restructuring plans) των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (DG Comp), αλλά και τα stress tests που θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2013.

Με βάση το επικαιροποιημένο Μνημόνιο, οι τράπεζες θα κληθούν να διαχειριστούν τις νέες δομές τους με στόχο την επίτευξη των κατά το δυνατόν μεγαλύτερων συνεργειών. Στο πλαίσιο αυτό είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού πλάνα αναδιάρθρωσης. Ωστόσο οι συστημικές τράπεζες έχουν ζητήσει από το ΤΧΣ την παράταση της διαδικασίας έως το τέλος Αυγούστου, καθώς λόγω του χρόνου και των ζητημάτων που συνδέονταν με την ανακεφαλαιοποίησή τους δεν ολοκλήρωσαν εγκαίρως τη σχετική προετοιμασία (το ΤΧΣ θα ενημερώσει αύριο για το εάν θα δοθεί παράταση).