Μεταστροφή του κλίματος στην αγορά εργασίας το πρώτο εξάμηνο του 2013 καταγράφουν τα στοιχεία του ΣΕΠΕ (Επιθεώρηση Εργασίας) καθώς οι εργοδότες κατά τη συγκεκριμένη περίοδο προχώρησαν σε νέες προσλήψεις και επέλεξαν την πλήρη απασχόληση των εργαζομένων (αύξηση κατά 51,95%) σε σχέση με τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Εξίσου ενθαρρυντικό είναι και το γεγονός της μείωσης των μετατροπών συμβάσεων εργασίας από πλήρη σε μερική και εκ περιτροπής απασχόληση (μείωση κατά 31,76%) σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Οπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, καταγράφεται σημαντική αύξηση των προσλήψεων το πρώτο εξάμηνο του 2013 που αφορά όλους τους τύπους συμβάσεων, κατά 37,29%, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012.

Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί 431.917 προσλήψεις έναντι 314.595 το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου χρόνου, ενώ στο σύνολο των νέων προσλήψεων διαπιστώνεται αύξηση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης με αντίστοιχη υποχώρηση του μεριδίου των συμβάσεων ευέλικτης απασχόλησης.

«Τα εξαμηνιαία στοιχεία του ΣΕΠΕ φανερώνουν ότι σταδιακά αποκαθίσταται ισορροπία στην αγορά εργασίας», αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης.

«Πέρα από το γεγονός ότι παρατηρείται μια σημαντική αύξηση νέων προσλήψεων το α’ εξάμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ένα ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο αυτών αντιστοιχεί σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης ενώ φαίνεται να εξασθενεί και η τάση μετατροπής υφιστάμενων συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε ευέλικτες μορφές», επισημαίνει ο υπουργός Εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης αντιπροσωπεύουν το 62,11% των νέων προσλήψεων το α’ εξάμηνο του 2013, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 αντιπροσώπευαν το 56,12%.

Οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν κατά 51,95% και έφθασαν τις 268.262 το α’ εξάμηνο 2013 έναντι 176.549 το α’ εξάμηνο του 2012.

Αντίστοιχα, μειώθηκαν συνολικά οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης (μερική και εκ περιτροπής) από το 43,88% στο 37,89%.

Αναλυτικότερα, ενώ το α’ εξάμηνο του 2012 μετατράπηκαν 44.122 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης σε ευέλικτες, το αντίστοιχο διάστημα του 2013 ο αριθμός των μετατροπών μειώθηκε στις 30.108.

Μικρή αύξηση παρουσιάζει η μετατροπή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής με μονομερή απόφαση του εργοδότη (6,75%).

Σε ό, τι αφορά τις επιχειρησιακές συμβάσεις, το α’ εξάμηνο 230 επιχειρήσεις που απασχολούν συνολικά 29.795 εργαζομένους προέβησαν στη σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας με μεσοσταθμικό ποσοστό μείωσης μισθών κατά 13,49%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιθεωρητών Εργασίας, ο αριθμός αυτός δεν είναι μεγάλος, καθώς το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας υπερβαίνουν τις 200.000, ενώ οι μισθωτοί εργαζόμενοι ξεπερνούν το 1,5 εκατ., σύμφωνα με τα απογραφικά στοιχεία του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση.