Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε αργά χθες, Παρασκευή βράδυ ότι αποδέχεται εκ νέου, έπειτα από μια προσωρινή αναστολή, τα κυπριακά ομόλογα ως εγγύηση για την παροχή δανείων που χορηγεί στις τράπεζες της ευρωζώνης μετά την επιτυχία του κυπριακού προγράμματος ανταλλαγής χρέους ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

«Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε υπόψη την αύξηση του βαθμού φερεγγυότητας του κρατικού αξιόχρεου της Δημοκρατίας της Κύπρου μετά την επιτυχία την 1η Ιουλίου της ολοκλήρωσης των συναλλαγών που είχε ανακοινωθεί καταρχήν από το κυπριακό υπουργείο Οικονομικών», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι τα αξιόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Δημοκρατία της Κύπρου θα συνιστούν εκ νέου αποδεκτές εγγυήσεις για τις αγοραπωλησίες στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος».

«Η απόφαση αφορά όλα τα υφιστάμενα και νέα αξιόγραφα και θα τεθεί σε ισχύ την 5η Ιουλίου 2013 με σχετική νομική πράξη, η οποία θα καθορίζει επίσης τις απομειώσεις της ονομαστικής αξίας οι οποίες είναι εφαρμοστέες στους πόρους αυτούς», διευκρίνισε η ΕΚΤ.