22/4/2013

Πρωτοποριακό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που υλοποιείται, μέσω των εκπαιδευτικών, σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος  για παροχή πολύτιμων πληροφοριών στους γονείς σχετικά με την υγεία των παιδιών τους.

Το πρόγραμμα καλύπτει όλους τους μαθητές των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων της χώρας (περίπου 1.000.000 μαθητές), και κάθε έτος θα αξιολογεί το ρυθμό ανάπτυξης (ύψος – βάρος), τις διατροφικές συνήθειες, τη σωματική δραστηριότητα και το επίπεδο της φυσικής κατάστασης των μαθητών.

Οι μετρήσεις γίνονται στο χώρο του σχολείου απο εκπαιδευτικούς πολλών ειδικοτήτων. Η αξιολόγηση των μετρήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, πάλι στο χώρο του σχολείου, χωρίς την παρέμβαση τρίτων. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών ΔΕΝ χρησιμοποιούνται τα ονόματά τους, αλλά κωδικοί, γνωστοί μόνο στο σχολείο τους.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων για κάθε μαθητή ενσωματώνονται στην Ατομική του Αναφορά, η οποία παράγεται αυτόματα στον υπολογιστή του σχολείου, και η οποία  στέλνεται σε κλειστό φάκελο απο το Διευθυντή του σχολείου στους γονείς/κηδεμόνες του, μαζί με κατάλληλες συστάσεις.

Ο καθολικός χαρακτήρας του προγράμματος επιτρέπει την πρόσβαση όλων των μαθητών σε πολύτιμες υπηρεσίες που αφορούν την υγεία τους, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου αυτή δεν θα ήταν εφικτή λόγω γεωγραφικών, οικονομικών ή άλλων περιορισμών.

Παράλληλα με τις αξιολογήσεις διατροφής και φυσικής δραστηριότητας που θα γίνονται κάθε σχολική χρονιά, το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. θα υλοποιεί και άλλες δράσεις υγείας στο πλαίσιο της υποστήριξης μαθητών και των οικογενειών τους εν καιρώ κρίσης. Για διασφάλιση της ποιότητας, την παρακολούθηση του έργου έχει αναλάβει επιτροπή με μέλη καθηγητές διατροφής και εργοφυσιολογίας απο τα Πανεπιστήμια Χαροκόπειο, ΕΚΠΑ, ΔΠΘ και ΑΠΘ.

Στην επιτροπή μετέχουν επίσης Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, και επιστήμονες απο τους τομείς της διατροφής, φυσικής αγωγής και παιδιατρικής.

info@EYZHN.edu.gr