Από 1ης Ιουλίου του 2013 όλες οι προμήθειες προϊόντων, υπηρεσιών και οι αναθέσεις έργων όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης (υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που χρηματοδοτούνται από την κεντρική διοίκηση) θα γίνονται με ηλεκτρονική διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων που κατατέθηκε το απόγευμα στη Βουλή.

Το νέο σύστημα θα επεκταθεί σταδιακά στο σύνολο του Δημόσιου τομέα, με καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής από όλους τους φορείς του Δημοσίου την 1η Οκτωβρίου 2015.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης, η ηλεκτρονική και κεντρική διεξαγωγή των δημοσίων διαγωνισμών θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη καθώς εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση του ανταγωνισμού και κατά συνέπεια μείωση της δημόσιας δαπάνης για προϊόντα, υπηρεσίες και έργα καθώς και εξοικονόμηση πόρων, με τον δραστικό περιορισμό των αναθετουσών αρχών που διενεργούν διαγωνισμούς, από περίπου 7.000 σε περίπου 700.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις που προβλέπουν:

  • Οργανωτικές αλλαγές για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ),
  • Μέτρα κατά του παραεμπορίου. Συγκεκριμένα, διευρύνονται τα ελεγκτικά όργανα και οι δυνατότητες κατάσχεσης και καταστροφής από τις αρχές των προϊόντων απομίμησης.
  • Μεταφορά στις Περιφέρειες οι αρμοδιότητες εποπτείας των λαϊκών αγορών και εξορθολογίζεται το ημερήσιο τέλος για τη συμμετοχή σε λαϊκές και η διαχείρισή του.
  • Η δυνατότητα έκπτωσης 50 % στα πρόστιμα που επιβάλλονται στους πωλητές για παραβάσεις της νομοθεσίας εφόσον εξοφληθούν εντός ορισμένης προθεσμίας και ταυτόχρονα ο παραβάτης παραιτηθεί από τα δικαιώματα προσβολής της πράξης επιβολής προστίμου.
  • Η δυνατότητα λειτουργίας των λαϊκών αγορών τις Κυριακές, μόνο για τους παραγωγούς πωλητές.
  • Αυστηρές κυρώσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά τα συστήματα ελέγχου εισροών-εκροών όγκου καυσίμων στα πρατήρια. Θεσπίζεται παράλληλα αντικειμενικό σύστημα καθορισμού των ποινών με πρόβλεψη κατηγοριών παραβάσεων και κυρώσεων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αναστολή της άδειας λειτουργίας, εφόσον δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα εισροών-εκροών, εκτός εάν ο πρατηριούχος εμφανίζει σύμβαση για εγκατάσταση του συστήματος εντός πενταμήνου.
  • Απλοποίηση των διαδικασίες λειτουργίας των θερμών γωνιών (bake off) και των πρατηρίων άρτου, μεταξύ άλλων και με την άρση των περιορισμών στο εμβαδόν των χώρων αυτών.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από