Για «στρεβλό σχεδιασμό» στο σύστημα Εμπορίας Ρύπων στην Ελλάδα κάνουν λόγοοι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς και Sandbag.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην έκθεση των δυο περιβαλλοντικώνοργανώσεων, στην Ελλάδα, ορισμένοι κλάδοι της βιομηχανίας ( ιδιαίτερα ητσιμεντοβιομηχανία, η κεραμοποιία και η χαλυβουργία) έχουν αποκομίσειαπροσδόκητα οικονομικά οφέλη από τη συσσώρευση αδιάθετων δικαιωμάτων, ταοποία έχουν λάβει δωρεάν από την ελληνική κυβέρνηση.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται για την Ελλάδα, ο αριθμός των δικαιωμάτων πουέχουν παραχωρηθεί σε βιομηχανίες υπερβαίνει τις πραγματικές ανάγκες εκπομπώνκατά 21,6 εκατομμύρια δικαιώματα, ενώ η αξία αυτού του πλεονάσματοςυπολογίζεται σε περίπου 335 εκατομμύρια δικαιώματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, το πρόβλημα εστιάζεται σε μικρό αριθμόβιομηχανιών, αφού το 87% του συνολικού πλεονάσματος έχει συγκεντρωθεί σε μόλις 10 ελληνικές επιχειρήσεις: Lafarge -Όμιλος ΑΓΕΤ Ηρακλής, Α.Ε ΤσιμέντωνΤΙΤΑΝ, ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ, Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε, Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε,Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε-‘Ομιλος Italcementi, CaO Hellas, ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε, ‘ΌμιλοςΚΟΘΑΛΗ, Χαλυβουργία Ελλάδος.

Σε ότι αφορά τον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής, οι δυο περιβαλλοντικέςοργανώσεις αναφέρουν ότι ενώ εδώ και χρόνια η ΔΕΗ βρίσκεται με «ελλειμματικόισοζύγιο δικαιωμάτων» η επιχείρηση κλείνει τα μάτια στη νέα πραγματικότητα,επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής παλιάς τεχνολογίας λιγνιτικών μονάδων καιπροχωρώντας στην κατασκευή μιας νέας.

«Μετά από σχεδόν μια δεκαετία λειτουργίας, είναι πλέον προφανές πως τοΣύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών χρειάζεται επειγόντως δομικές αλλαγές.

Η αναμόρφωση της αγοράς μπορεί να αυξήσει τα έσοδα από δημοπρασίες για τοελληνικό κράτος κατά 2,9 δις. ευρω», επισημαίνεται μεταξύ άλλων, στηνέκθεση. «Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό, το οποίο εφόσονκατευθυνθεί σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και καθαρών τεχνολογιών θασυμβάλει στο πρασίνισμα της βιομηχανίας και στη δημιουργία νέων θέσεωνεργασίας».