Την περασμένη Τετάρτη 18 Απριλίου ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μπαρόζο παρουσίασε μια σημαντική ανακοίνωση για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η οποία περιλαμβάνει 30 δράσεις για έξοδο της Ελλάδας από την κρίση.

Με τον στόχο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει για το 2012 τρεις βασικές προτεραιότητες: στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναχαίτιση της ανεργίας και επιτάχυνση των αναπτυξιακών έργων μέσω της άμεσης απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές Αρχές καλούνται να αναλάβουν δράσεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα δημόσια οικονομικά και να αναμορφώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο θα καταστήσει και πάλι την Ελλάδα τόπο ελκυστικό για επενδύσεις. Παράλληλα, δεδομένης της τεράστιας εκροής καταθέσεων από τη χώρα και του κουρέματος των ομολόγων, προβλέπεται η εξασφάλιση της ρευστότητας προς την πραγματική οικονομία, τόσο με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών όσο και με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δάνεια από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο κ. Μπαρόζο τόνισε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως η ανάληψη πρωτοβουλιών στους ανωτέρω τομείς προβλέπεται να αποφέρει θετικά αποτελέσματα έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Στόχος της ΕΕ, όπως και της Ελλάδας, είναι η γρήγορη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και η ενεργοποίηση των αναπτυξιακών της δυνατοτήτων. Στην προσπάθεια αυτή, και όπως δήλωσε στο μήνυμά του προς τους έλληνες πολίτες, «ο λαός της Ελλάδας δεν είναι μόνος στις προσπάθειες που καταβάλλει για την επαναφορά της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης και απασχόλησης. Η ΕΕ και η ευρύτερη διεθνής κοινότητα έχουν επιδείξει πρωτοφανούς μεγέθους αλληλεγγύη προς τον ελληνικό λαό». Συγκεκριμένα επισήμανε την παροχή επιχορηγήσεων και δανείων 380 δισ. ευρώ, τη διαγραφή ενός μεγάλου τμήματος του δημόσιου χρέους αλλά και την παροχή τεχνικής βοήθειας μέσω της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι όμως και η αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης, με γνώμονα την προστασία των ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων. Η στήριξη στις ομάδες αυτές, με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής της χώρας, προβλέπεται μεταξύ των άλλων, μέσω της παροχής συνδρομής σε άνεργους νέους, των στοχοθετημένων μειώσεων συντάξεων, όπου επιβάλλεται, και της καταπολέμησης των φαινομένων απάτης στον τομέα των κοινωνικών παροχών.

Επειτα από πολύμηνες θυσίες του ελληνικού λαού, το βασικό πλαίσιο για την ανάκαμψη έχει πλέον θεσπιστεί. Η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων από τις ελληνικές Αρχές εντός του 2012 θα θέσει τη χώρα άμεσα σε νέα οικονομική τροχιά και θα μετριάσει τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης. Και σε αυτή την προσπάθεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρέχει στήριξη και να βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με την Ελλάδα για την προσαρμογή των μέτρων του προγράμματος στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Ο Πάνος Καρβούνης είναι επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα