«Η Ελλάδα διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό από αναπτυξιακές ευκαιρίες και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα». Αυτή είναι η κεντρική ιδέα ενός κοινού άρθρου των υπουργών Εξωτερικών της Γερμανίας και της Ελλάδας Γκίντο Βεστερβέλε (φωτογραφία) και Σταύρου Δήμα που δημοσιεύτηκε στη γερμανική έκδοση των «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς». Οι αναπτυξιακές αυτές ευκαιρίες βρίσκονται κυρίως στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των υπηρεσιών. Ειδικότερα, στην αιολική και ηλιακή ενέργεια, στον τουρισμό, στην αγροτική οικονομία, στις υπηρεσίες υγείας και στην πληροφορική.