Ενας τυχερός βρέθηκε στην κλήρωση του Τζόκερ που κερδίζει 2.010.023,97 ευρώ. Οι τυχεροί στις άλλες κατηγορίες κερδίζουν:

Στη δεύτερη από 81.573,55 ευρώ, στην τρίτη 2.500, στην τέταρτη 50, στην πέμπτη 50, στην έκτη 2, στην έβδομη 2 και στην όγδοη 1,5 ευρώ.

Τα τυχερά νούμερα είναι: 16, 21, 24, 37, 44 και ο αριθμός Τζόκερ το 4.

n Στο ΠΡΟΤΟ είχαμε τζακ-ποτ στην πρώτη κύρια κατηγορία.

Στη δεύτερη οι τυχεροί κερδίζουν από 25.000 ευρώ, στην τρίτη από 2.500, στην τέταρτη 250, στην πέμπτη 25 και στην έκτη 2 ευρώ.

Το τυχερό νούμερο είναι 3771808.