Διορθώστε τα λάθη στο Ε9 του 2009 έως τις 22 Μαρτίου για να σας στείλουμε αμέσως μετά τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή του ειδικού τέλους ακινήτων, λέει η Γενική Γραμματεία σε περίπου 270.000 φορολογουμένους οι οποίοι δεν έχουν λάβει ακόμη το ειδοποιητήριο του ΕΤΑΚ για το 2009. Η εκκαθάριση, έπειτα από τρία χρόνια καθυστερήσεων, έχει πλέον ολοκληρωθεί και έβγαλε φόρο ακινήτων 100 εκατ. ευρώ. Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να καταβάλουν τον πρόσθετο φόρο από τον Απρίλιο αλλά νωρίτερα δεν θα γλιτώσουν και την ταλαιπωρία.

Τα ειδοποιητήρια δεν θα σταλούν πριν από το τέλος του μήνα καθώς στο μεταξύ καταβάλλεται μία ακόμη προσπάθεια διόρθωσης των λαθών κατά την αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας των φορολογουμένων. Οπως σημειώνουν λογιστές, η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης χιλιάδων φορολογουμένων όπως αποτυπώνεται στο Περιουσιολόγιο απέχει παρασάγγας από την πραγματικότητα. Τα συνηθέστερα λάθη αφορούν τα τετραγωνικά, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ή τη διεύθυνση των ακινήτων. Ετσι, η ΓΓΠΣ καλεί έως τις 22 Μαρτίου όλους τους φορολογουμένους οι οποίοι δεν έχουν λάβει ειδοποιητήριο ΕΤΑΚ του 2009 να ελέγξουν τα στοιχεία των ακινήτων τους όπως καταγράφονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr.

Οσοι φορολογούμενοι δεν συμφωνούν με την περιουσιακή τους κατάσταση όπως αυτή εμφανίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή (για το έτος 2009) θα πρέπει να προσθέσουν, να διαγράψουν ή να μεταβάλουν τα ακίνητά τους έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα έως τις 22 Μαρτίου, ενώ στις 30 Μαρτίου λήγει η προθεσμία και για την ηλεκτρονική υποβολή του Ε9 για το 2011. Στη συνέχεια, όπως προκύπτει από ανακοίνωση της ΓΓΠΣ, ανοίγει ο δρόμος για την αποστολή των ειδοποιητηρίων ΕΤΑΚ 2009 και αμέσως μετά για τον φόρο ακίνητης περιουσίας του 2010 και του 2011.

Εν τω μεταξύ ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής πιστοποιητικών φορολογικού ελέγχου από τα ελεγκτικά γραφεία. Το φορολογικό πιστοποιητικό αφορά ΑΕ και ΕΠΕ των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόμιμους ελεγκτές που διενεργούν φορολογικό έλεγχο. Στη συνέχεια οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου Οικονομικών διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους στο 9% των επιχειρήσεων.

Τέλος, οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όλες οι υπηρεσίες θα είναι εκτός λειτουργίας από τις 15.30 την Παρασκευή 23 Μαρτίου έως τις 17.00 την Κυριακή 25 Μαρτίου λόγω εργασιών αναβάθμισης του συστήματος.