Το Δημόσιο θα αναζητήσει το μέγιστο ποσό δανεισμού καθώς εντός του Μαρτίου λήγουν εξάμηνα έντοκα γραμμάτια 1,6 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως ο Οργανισμός Διαχειρίσεως Δημόσιου Χρέους από την έκδοση εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας άντλησε στις 7 Φεβρουαρίου συνολικά 812,5 εκατ. ευρώ.

Το επιτόκιο στην συγκεκριμένη έκδοση υποχώρησε στο 4,86%, από 4,90% στην έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Ιανουαρίου 2012, ενώ η έκδοση καλύφθηκε κατά 2,72 φορές.

Σημειώνεται πως το υπουργείο Οικονομικών έχει δεσμευθεί στα πλαίσια του Μνημονίου ότι θα προχωρήσει εφέτος στις μισές εκδόσεις εντόκων γραμματίων από αυτές που πραγματοποίησε το 2011.