Την κάλυψη του κόστους αλλαγής εμφυτευμάτων στήθους της εταιρείας PIP, σε όσες γυναίκες υποβλήθηκαν στην τοποθέτησή τους λόγω μαστεκτομής  και όχι για λόγους αισθητικής, εξετάζουν τα υπουργεία Υγείας και Εργασίας, εφόσον αναφερθεί πρόβλημα.

Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, 474 τεμάχια από το εν λόγω προϊόν κυκλοφόρησαν στη χώρα μας από τις αρχές του 2009 μέχρι τον Απρίλιο του 2010, οπότε και με απόφαση του ΕΟΦ έγινε ανάκληση και διεκόπη η κυκλοφορία του.

Από αυτά, διατέθηκαν στην αγορά τα 105, σε δύο ιδιωτικές κλινικές και πέντε ιατρούς (τέσσερις στην Αθήνα και έναν στη Θεσσαλονίκη). Τελικά χρησιμοποιήθηκαν μόνον 80 τεμάχια, που αντιστοιχούν σε 40 άτομα τα οποία εκτιμάται ότι υποβλήθηκαν σε προσθετική εγχείρηση στήθους.

Ο ΕΟΦ, έχοντας εντοπίσει τους παραλήπτες των προβληματικών εμφυτευμάτων, είναι σε επικοινωνία τόσο με τους γιατρούς, όσο και με τα άτομα που τα χρησιμοποίησαν προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης ανεπιθύμητων συμβάντων.

Τα μέτρα, σύμφωνα με τη διεθνή, ευρωπαϊκή και ελληνική αρμόδια επιστημονική εταιρεία, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ενημέρωση όλων των ατόμων που χρησιμοποίησαν τα εμφυτεύματα αυτά, τακτική παρακολούθησή τους από τον θεράποντα ιατρό και αφαίρεσή τους εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα.

Επιπλέον των μέτρων αυτών και σε συνεννόηση με την Επιστημονική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ), ο ΕΟΦ εισηγείται στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

α) την  αυστηρή εφαρμογή της νέας εγκυκλίου προς τους γιατρούς και τα κέντρα που έχουν χρησιμοποιήσει τα εμφυτεύματα αυτά για την εφαρμογή των διεθνών και ευρωπαϊκών οδηγιών.

β) την υποχρεωτική γνωστοποίηση στον ΕΟΦ, οποιονδήποτε ανεπιθύμητων παρενεργειών που παρουσιάστηκαν σε άτομα που έχουν υποστεί εμφύτευση στήθους, ανεξάρτητα εμφυτεύματος.

γ) τη δημιουργία μητρώου πράξεων εμφυτεύσεων στήθους στην αρμόδια Επιστημονική Εταιρεία, όπου θα καταγράφονται υποχρεωτικά όλες οι σχετικές πράξεις.

δ) την συνεχή προσαρμογή των οδηγιών αυτών στις αντίστοιχες διεθνείς οδηγίες και κυρίως στις οδηγίες της Επιστημονικής Επιτροπής στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναμένονται να εκδοθούν στο τέλος του Ιανουαρίου 2012.