Το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1993.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα που επικρατεί και στις διεθνείς αγορές, καθώς στο Λονδίνο, το Παρίσι και τη Φρανκφούρτη οι απώλειες των αντίστοιχων δεικτών είναι της τάξης του 3%.